logo - BIP logo - Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Bielsku-Białej

SPRAWOWANIE OPIEKI LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ I OBSŁUGI MEDYCZNEJ ZWIERZĄT W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W BIELSKU BIAŁEJ – DWIE CZĘŚCI POSTĘPOWANIA


Niniejsze zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 PZP.

NAZWA ZAMÓWIENIA:

SPRAWOWANIE OPIEKI LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ I OBSŁUGI MEDYCZNEJ ZWIERZĄT W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W BIELSKU BIAŁEJ – DWIE CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

Pliki:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIAFormularz Oferty wraz z formularzem cenowym
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wzór umowy
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby


Autor zmiany: bg
Data zmiany: 2021-03-19 11:45:04
Data utworzenia: 2021-03-19 11:42:04

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
6 2021-03-19 11:45:04 Modyfikacja bg
5 2021-03-19 11:44:28 Modyfikacja bg
4 2021-03-19 11:44:13 Modyfikacja bg
3 2021-03-19 11:43:49 Modyfikacja bg
2 2021-03-19 11:43:09 Modyfikacja bg
1 2021-03-19 11:42:04 Dodane bg