logo - BIP logo - Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Bielsku-Białej

zapytanie ofertowe do 30 tys euro


Bielsko-Biała, dnia 17.04.2020 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH


MIEJSKIE SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
43-305 BIELSKO-BIAŁA, ul. REKSIA 48


ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych na terenie miasta Bielsko-Biała


Przedmiot konkursu ofert i czas trwania umowy:

 1. Udzielanie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych obejmującej udzielanie pomocy zwierzęciu poszkodowanemu w wypadku szczególnie komunikacyjnym.
 2. Udzielanie całodobowej pomocy weterynaryjnej będzie realizowane w placówce leczniczej oferenta jak również na miejscu zdarzenia.
 3. Zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w niedziele i święta.
 4. Okres obowiązywania umowy: od 01 maja – 31 maja 2020r.

Opis przedmiotu konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług weterynaryjnych mających na celu zapewnienie całodobowej opieki zwierzętom bezdomnym, poszkodowanych w kolizjach drogowych i na skutek innych zdarzeń losowych oraz pomoc w odławianiu
  i transporcie zwierząt agresywnych i zagrażających bezpieczeństwu publicznemu na terenie miasta Bielsko-Biała oraz na terenie gmin, których prawa i obowiązki zostały przejęte przez zawarcie porozumień międzygminnych.
 2. Opieka polega na:
  1. diagnostyce /RTG,USG/;
  2. podaniu leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych;
  3. opatrzeniu zwierzęcia poszkodowanego w przypadku psów i kotów,
   skierowanie do kontynuowania zaordynowanego leczenia w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej;
  4. wykonanie zabiegów ratujących życie zwierzęcia;
  5. podaniu zwierzęciu poszkodowanemu środka do eutanazji w przypadku zwierzęcia nie rokującego na wyzdrowienie;
 3. Opieka weterynaryjna, o której mowa pkt.1-2 będzie wykonywana w Przychodni Weterynaryjnej oferenta.
 4. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego dyżuru lekarza weterynarii.
 5. Oferent zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy w Przychodni lub na miejscu zdarzenia.
 6. W przypadkach, o których mowa w pkt. 5 oraz w przypadku konieczności dojazdu Oferenta na miejsce zdarzenia, maksymalny czas dojazdu wyniesie do 30 minut od momentu zgłoszenia.
 7. Transport zwierząt zapewniony jest ze strony Zamawiającego, a w uzasadnionych przypadkach tj. zwierzęta agresywne, zagrażające bezpieczeństwu publicznemu, zagrażające personelowi, ranne nie dające się schwytać, konieczna jest pomoc Oferenta.

Kontakt w sprawie konkursu: 691 400 101.
Oferty zawierające cenę wraz z dokumentem stwierdzającym uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, dokument potwierdzający nadanie nr NIP i REGON należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Oferenta w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Bielsko-Biała, ul. Reksia 48 z dopiskiem:

„Konkurs ofert na udzielanie całodobowej opieki weterynaryjnej
dla zwierząt bezdomnych na terenie miasta Bielsko-Biała”Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2020 r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2020 r. o godzinie 10.30.

Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie przekazane telefonicznie lub na adres emilowy.

wersja do druku

Bielsko-Biała ………………………….


Oferta


na świadczenie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt

 

Nasza lecznica świadczy usługi weterynaryjne na terenie miasta od wielu lat. Posiadamy nowoczesny sprzęt do diagnostyki jak również zatrudniamy doświadczony personel.

Zadanie całodobowej opieki weterynaryjnej będzie realizowane w naszej placówce, jak również w razie potrzeby na miejscu zdarzenia.

Zapewniamy dyżur lekarza weterynarii w niedziele i święta.

Pracujemy zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza weterynarii.

Koszt świadczenia usługi wyniesie ………………………………….. zł brutto/miesiąc.

 

 Wyniki Konkursu ofert na udzielenie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt.

Do konkursu zgłoszone zostały dwie oferty:

1.Gabinetu Weterynaryjnego "MED-WET"Ziemowit Kudła Bielsko-Biała ul.Piastowska 18

2.Przychodni Weterynaryjnej "MEDVET" Wojciech Toczek Bielsko-Biała ul.Straconki 177.

W dniu 24 kwietnia 2020r. po dokonaniu oceny złożonych ofert zdecydowano o wyborze oferty Gabinetu Weterynaryjnego MED-WET Ziemowit Kudła ul.Piastowska 18  ze względu na najkorzystniejszą cenę.

 

Bielsko-Biała dnia 19.03.2020r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ DLA ZWIERZĄT

MIEJSKIE SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 43-305 BIELSKO-BIAŁA UL.REKSIA 48

ogłasza konkurs ofert na udzielenie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych i dzikich na terenie miasta Bielsko-Biała

Przedmiot konkursu i czas trwania umowy.

 1. Udzielanie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych i dzikich obejmującej udzielenie pomocy zwierzęciu poszkodowanemu w wypadku,szczególnie komunikacyjnym.
 2. Udzielenie całodobowej pomocy weterynaryjnej będzie realizowane w placówce leczniczej oferenta jak również na miejscu zdarzenia.
 3. Zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w niedziele i święta.
 4. Okres obowiązywania umowy : od 01.04.-30.04.2020r.

Opis przedmiotu konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług weterynaryjnych mających na celu zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i dzikim, poszkodowanym w kolizjach drogowych i na skutek innych zdarzeń losowych oraz pomoc w odławianiu i transporcie zwierząt agresywnych i zagrażających bezpieczeństwu publicznemu na terenie miasta Bielsko-Biała oraz na terenie gmin,których prawa i obowiązki zostały przejęte przez zawarcie porozumień międzygminnych.
 2. Opieka polega na:
  1. diagnostyce/RTG,USG/,
  2. podaniu leków przeciwbólowych,przeciwzapalnych,
  3. opatrzeniu zwierzęcia poszkodowanego w przypadku zwierzęcia rokującego na powrót do swojego naturalnego środowiska,a następnie ,jeżeli zwierzę jest zdolne do transportu skierowanie go do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt lub,w przypadku psów i kotów,skierowanie do kontynuowania leczenia w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej,
  4. wykonanie zabiegów ratujących życie zwierzęcia,
  5. podanie zwierzęciu poszkodowanemu środka do eutanazji w przypadku zwierzęcia nie rokującego na wyzdrowienie,
 3. Opieka weterynaryjna,o której mowa w pkt.1-2 będzie wykonywana w Przychodni Weterynaryjnej oferenta.
 4. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego dyżuru lekarza weterynarii.
 5. Oferent zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy w Przychodni lub na miejscu zdarzenia.
 6. W przypadku,o którym mowa w pkt.5 oraz w przypadku konieczności dojazdu Oferenta na miejsce zdarzenia,maksymalny czas dojazdu wyniesie 30 minut od momentu zgłoszenia.
 7. Transport zwierząt zapewniony jest ze strony Zamawiającego,a w uzasadnionych przypadkach tj.zwierzęta agresywne,zagrażające bezpieczeństwu publicznemu,zagrażające personelowi,ranne nie dające się schwytać,konieczna jest pomoc Oferenta.

 

Kontakt w sprawie konkursu : 691 400 101.

Oferty zawierające cenę wraz z dokumentem stwierdzającym uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,dokument potwierdzający nadanie nr NIP i REGON należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Oferenta w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Bielsko-Biała,ul.Reksia 48 z dopiskiem:

"KONKURS OFERT NA UDZIELANIE OPIEKI WETERYNARYJNEJ DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH I DZIKICH NA TERENIE MIASTA BIELSKO-BIAŁA"

Termin składania ofert upływa w dniu 27.03.2020r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2020r. o godzinie 10.30.

Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie przekazane telefonicznie lub na adres mailowy oferentów.

 

Wyniki Konkursu ofert na udzielenie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt

Wpłynęły dwie oferty konkursowe.

1. Lecznica weterynaryjna Nadzieja Bielsko-Biała ul. Michałowicza 58a na kwotę 8500,00 zł

2. Przychodnia Weterynaryjna MedVet Plus Bielsko-Biała ul. Straconki 177 na kwotę 8000,00 zł

Wybrano ofertę nr 2 ze względu na najkorzystniejszą cenę.

 

 

Zamówienie dotyczy nowego samochodu towarowo-osobowego.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na zakup samochodu towarowo-osobowego.


Kryteria:
1. Cena
2. Objętość pomieszczenia ładunkowego liczona w metrach sześciennych jak największa.
3. Długość przedziału ładunkowego liczona w centymetrach jak najdłuższa.
4. Wyposażenie: klimatyzacja i radio.
5. Ekonomiczność.

Składanie ofert możliwe drogą mailową do dnia 21 lipca 2017r.

 

Wpłynęły 4 oferty cenowe zakupu samochodu:

1.oferta nr 1 cena 79000,00 brutto

2.oferta nr 2 cena 64400,00 brutto

3.oferta nr 3 cena 60024,00 brutto

4.oferta nr 4 cena 70909,50 brutto

Wybrano ofertę nr 3, najniższa cena.

 

 

 

Zamówienie dotyczy wykonania ogrodzenia działki.

 

 

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie ogrodzenia siatkowego z podmurówką:

1.Metraż:  400mb.

2.Materiał: siatka ocynkowana powlekana grubości 2,5 / 3,6 mm, wysokość 1,80 - 2,00 m,
                  druty naciągowe w ilości min. 4 szt.,
                  słupki stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, grubość ścianki 2 mm,
                  brama wjazdowa, dwuskrzydłowa o szerokości 4m, bramka wejściowa o szerokości 1,20 m,
                  obie o grubości profili min. 2mm ocynkowane i malowane proszkowo,

3.Podmurówka szeroka na 10 cm wysoka 20 cm nad poziom gruntu, odległość między siatką a podmurówką
                  max 5 cm.

 

Kryteria:
1.Cena wykonania 1/mb ogrodzenia /materiał+robocizna/.

  

Składanie ofert możliwe drogą mailową do dnia 22 sierpnia 2017r.

 

Wpłynęły 3 ofert cenowe:

1.oferta nr 1  "Gregor" B-B,ul.Boh.W-wy 7/2  cena 194,34,-brutto/mb

2.oferta nr 2   Tomson B-B,ul. Kwietna 16      cena 196,80,-brutto/mb

3.oferta nr 3   A-PLAN B-B,ul.E.Plater 18/M2 cena 166,05,-brutto/mb

 

Wybrano ofertę nr 3 najniższa cena.

 

 


Autor zmiany: schronisko
Data zmiany: 2020-04-24 10:18:10
Data utworzenia: 2016-03-15 14:46:37

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
21 2020-04-24 10:18:10 Modyfikacja schronisko
20 2020-04-17 11:47:09 Modyfikacja schronisko
19 2020-04-17 11:46:52 Modyfikacja schronisko
18 2020-04-17 10:48:15 Modyfikacja schronisko
17 2020-04-17 10:45:40 Modyfikacja schronisko
16 2020-04-17 10:43:36 Modyfikacja schronisko
15 2020-04-17 10:40:10 Modyfikacja schronisko
14 2020-03-27 10:00:07 Modyfikacja schronisko
13 2020-03-20 11:19:21 Modyfikacja schronisko
12 2020-03-20 11:18:52 Modyfikacja schronisko
11 2020-03-20 11:15:54 Modyfikacja schronisko
10 2020-03-20 11:15:24 Modyfikacja schronisko
9 2017-11-29 14:25:42 Modyfikacja bg
8 2017-11-21 14:24:06 Modyfikacja bg
7 2017-11-21 14:18:49 Modyfikacja bg
6 2017-08-08 07:11:06 Modyfikacja schronisko
5 2017-08-07 12:09:12 Modyfikacja schronisko
4 2017-08-07 11:31:40 Modyfikacja schronisko
3 2017-06-07 08:48:29 Modyfikacja schronisko
2 2016-03-21 11:54:06 Modyfikacja schronisko
1 2016-03-15 14:46:37 Dodane bg