logo - BIP logo - Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Bielsku-Białej

Inne


WYDAWANIE ZWIERZĄT
1.Osobie która posiada warunki do zapewnienia zwierząciu należytej opieki. Zwierzę może być oddane 
   do adopcji po 14 dniach pobytu w schronisku z wyjatkiem szczeniąt i kociąt, które mogą być wydane
   zaraz po przybyciu do schroniska po uprzednim badaniu lekarsko-weterynaryjnym.
2.Właściciele mają prawo do odbioru swoich zwierząt po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu prawa
   własności.
3.Psy wolno wydawać po zaszczepieniu ich przeciwko wściekliźnie /jesli nie były wcześniej szczepione
   co wymaga udokumentowania/, a szczenięta przeciwko chorobom zakaźnym /nosówce, parwowirozie/.
4.Każda osoba zabierająca zwierzę ze schroniska w tym własciciele zwierząt zobowiązani są do
   podpisania umowy adopcyjnej.
5.Pracownik schroniska uwidacznia w rejestrze zwierząt imię, nazwisko, adres i numer dowodu
   osobistego osoby zabierającej zwierzę, która potwierdza dane własnoręcznym podpisem oraz wydaje 
   kwit na pobranie opłaty.
6.Nie wydaje się zwierząt; dzieciom i młodzieży do lat 18, osobom nietrzeźwym, osobom podejrzanym
  o handel zwierzętami, szczeniąt przy matce, przed ukończeniem 7 tygodnia oraz zwierząt chorych.                                    INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ.


Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszego Miasta o każdą informację na temat  zwierząt dziko żyjących oraz bezdomnych, które uległy wypadkom drogowym lub zostały ranne na terenie miasta Bielska-Białej i wymagają pomocy lekarza weterynarii.
Wszystkie takie przypadki można zgłaszć całodobowo pod numery telefonów:

33 814 18 18
663 902 733
519 543 209
lub powiadomić Policję 997;Straż Miejską 998


Autor zmiany: schronisko
Data zmiany: 2014-06-11 10:10:21

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2014-06-11 10:10:21 Dodane schronisko