logo - BIP logo - Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Bielsku-Białej

Strona główna


Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmioty publiczne zostały zobowiązane do utworzenia publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Podstawę funkcjonowania niniejszego Biuletynu Informacji Publicznej stanowi:
- Ustawa z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007r. w sprawie Biuletynu  
  Informacji Publicznej.


Autor zmiany: schronisko
Data zmiany: 2017-09-21 11:19:04
Data utworzenia: 2013-11-13 14:53:29

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2017-09-21 11:19:04 Modyfikacja schronisko
1 2013-11-13 14:53:29 Dodane schronisko