logo - BIP logo - Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Bielsku-Białej

zamówienia poniżej 14 tys euro


Zamówienie dotyczy nowego samochodu towarowo-osobowego do 3,5 tony.
Kryteria:
1)cena do 55 tys.zł brutto,
2)objętość pomieszczenia ładunkowego liczona w metrach sześciennych jak największa,
3)długość przedziału ładunkowego liczona w centymetrach jak najdłuższa,
4)w wyposażeniu klimatyzacja i radio,
5)ekonomiczność,
Składanie ofert możliwe drogę mailową do dnia 30.11.2011 roku.
Termin realizacji zamówienia,tj.płatność i odbiór pojazdu do 15.12.2011 roku.

Do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białe przy ul. Reksia 48 wpłynęły 3 oferty dotyczące zamówienia nowego samochodu  towarowo-osobowego  do 3,5 tony.
Jedna oferta została odrzucona gdyż nie spełniała naszych kryteriów oceny.
Spośród 2 ofert spełniających kryteria kierowaliśmy się tym,która z nich otrzyma największą ilość punktów w określonych 5 kryteriach.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma AUTO - GAZDA MICHAŁ GAZDA UL.WARSZAWSKA 328  43-319 BIELSKO-BIAŁA,która zaoferowała nam samochód CITROEN BERLINGO VAN-LONG.

Zamówienie dotyczy separatora tłuszczu
Kryteria:
1)wolnostojący w pomieszczeniu kuchennym,
2)przepływ nominalny 2 litry na sekundę,
3)objętość separatora około 500 litrów,
Składanie ofert możliwe drogą mailową do dnia 15.03.2012r.

Zamówienie dotyczy ceny karmy suchej i mokrej dla kotów o łącznej wartości 10.000 zł brutto.
Kryteria:
1) Cena
2) Jakość
3) Koszt dostawy karmy do schroniska
Składanie ofert możliwe drogą mailową do dnia 30.09.2012r. na adres:
schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl
Realizacja zamówienia - październik 2012r.

 

Zamówienie dotyczy dostawy leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych stosowanych dla zwierząt w roku 2013.

Kwota przewidziana   to 15.000,00 zł na I półrocze 2013 roku tj. do 30.06.2013 r.

W przypadku zrealizowania dostaw w kwocie równej założonej w umowie maksymalnej wartości umowy przed upływem terminu na który umowa została zawarta ,umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu bez potrzeby odrębnego pisemnego oświadczenia o jej rozwiązaniu.

 Kryteria:

1.Cena

2.Dostawa leków do schroniska po telefonicznym zamówieniu preparatów od minimalnej jednorazowej kwoty 300 .00zł brutto.

Składanie ofert możliwe drogą mailowa do 14.01.2013roku na  adres mailowy:  schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl

Realizacja zamówienia od 01.02.2013roku.

  

Zamówienie dotyczy karmy mięsnej  przeznaczonej bezpośrednio lub po uprzednim ugotowaniu do skarmienia dla zwierząt.

Kwota przewidziana to 20.000,00 zł na I półrocze 2013 roku tj. do 30.06.2013 r.

W przypadku zrealizowania dostaw w kwocie równej założonej w umowie maksymalnej wartości umowy przed upływem terminu na który umowa została zawarta ,umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu bez potrzeby odrębnego pisemnego oświadczenia o jej rozwiązaniu.

 Kryteria:

1.Cena

2.Jakość

3.Koszt dostawy karmy do schroniska

Składanie ofert możliwe drogą mailowa do 14.01.2013roku na  adres mailowy:  schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl

Realizacja zamówienia od 01.02.2013roku.

  

Zamówienie dotyczy paliwa (olej napędowy)do samochodu towarowo-osobowego do 3,5 tony.
Kwota przewidziana to 15.000,00zł na cały 2013 rok.

W przypadku zrealizowania dostaw w kwocie równej założonej w umowie maksymalnej wartości umowy przed upływem terminu na który umowa została zawarta ,umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu bez potrzeby odrębnego pisemnego oświadczenia o jej rozwiązaniu.

  Kryteria:

1.Cena

2.Odległość stacji benzynowej od schroniska

Składanie ofert możliwe drogą mailowa do 25.01.2013roku na  adres mailowy:  schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl

Realizacja zamówienia od 01.02.2013roku.

  

Zamówienie dotyczy oleju opałowego  potrzebnego do ogrzewania pomieszczeń schroniska.

Kwota przewidziana to 8.000,00zł na I półrocze 2013 roku tj. do 30.06.2013 r.

W przypadku zrealizowania dostaw w kwocie równej założonej w umowie maksymalnej wartości umowy przed upływem terminu na który umowa została zawarta ,umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu bez potrzeby odrębnego pisemnego oświadczenia o jej rozwiązaniu.

  Kryteria;

1.Cena

2.Dostawa paliwa do schroniska po telefonicznym zamówieniu od minimalnej jednorazowej kwoty1.500,00zł brutto

3.Jakość paliwa

Składanie ofert możliwe drogą mailowa do 25.01.2013roku na  adres mailowy:  schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl

Realizacja zamówienia od 01.02.2013roku.

 

 Zamówienie dotyczy wykonania placu parkingowego z kostki brukowej.

Obszar objęty zamówieniem wynosi 200 m2.

Prace powinne obejmować:
1.Korytowanie terenu,
2.Utwardzenie terenu,
3.Ułożenie kostki  (szara,wyskość 8 cm),
4.Ułożenie krawężnikow drogowych,
5.Wykonanie pecek betonowych lub kotw fundamentowych pod montaż 2 garży wolno stojących o wymiarach 4 x 6 metrow każdy,
6.Fundusz gwarancyjny 10%.

Prosimy o podanie ceny wykonania zamówienia z rozbiciem na robociznę, kostkę z krawężnikami,inny materiał.

Składanie ofert możliwe drogą mailową do dnia 15.05.2013 roku na adres :
schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl
 

 W związku z nie wpłynięciem ofert dotyczących powyższego zamówienia  ponawiamy termin składania ofert do dnia 03.06.2013r.
  

 Zamówienie dotyczy  wykonania placu parkingowego z kostki brukowej.

  

 Obszar objęty zamowieniem wynosi 200 m2.
 Prace powinny obejmować:

 

 1.Korytowanie terenu,
 2.Utwardzenie terenu,
 3.Ułożenie kostki(szara,wysokość 8 cm),
 4.Ułożenie krawężników drogowych,
 5.Wykonanie pecek betonowych lub kotw fundamentowych pod montaż 2 garaży wolno stojących o   wymiarach 4x 6 metrów każdy.

Prosimy o podanie ceny wykonania zamowienia z rozbiciem na robociznę, kostkę z krawężnikami, inny materiał.

Składanie ofert możliwe drogą mailową do dnia 03.06.2013r. na adres:
schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl

  

 

 Zamówienie dotyczy dostawy leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych stosowanych dla zwierząt w roku 2013.

Kwota przewidziana to 15.000,00zł na II półrocze 2013 roku,tj.do 31.12.2013r.
W przypadku zrealizowania dostaw w kwocie równej założonej w umowie maksymalnej wartości umowy przed upływem terminu,na który umowa została zawarta,umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu bez potrzeby odrębnego pisemnego oświadczenia o jej rozwiązaniu.

Kryteria:
1.Cena,
2.Dostawa lekow do schroniska po telefonicznym zamówieniu preparatów od minimalnej jednorazowej kwoty 300.00zł.

Składanie ofert możliwe drogą mailową do 04.07.2013r. na adres mailowy:
schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl

Realizacja zamówienia od 08.07.2013r.

  
Zamówienie dotyczy karmy mięsnej przeznaczonej bezpośrednio lub po uprzednim ugotowaniu do skarmienia dla zwierząt.

Kwota przewidziana to 15.000,00zł na II półrocze 2013 roku,tj do 31.12.2013r.

 
W przypadku zrealizowania dostaw w kwocie równej założonej w umowie maksymalnej wartości umowy przed upływem terminu,na który umowa została zawarta ,umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu bez potrzeby odrębnego pisemnego oświadczenia o jej rozwiązaniu.

Kryteria:
1.Cena,
2.Jakość,
3.Koszt dostawy karmy do schroniska.

Składanie ofert możliwe drogą mailową do dnia 04.07.2013r. na adres mailowy:
schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl

Realizacja zamówienia od 08.07.2013r.

, Zamówienie dotyczy ceny karmy suchej dla kotów o łącznej wartości 10.000 zł brutto.

 

 KRYTERIA:
1.Cena
2.Jakość
3.Koszt dostawy karmy do schroniska

Składanie ofert możliwe drogą mailową  do dnia 30.09.2013r.
na adres mailowy:
 schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl

Realizacja zamówienia - październik 2013 roku.
 

 

Zamówienie dotyczy dostawy leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych stosowanych dla zwierząt w roku 2014.


Kwota przewidziana to 15.000,00 zł na I półrocze 2014roku, tj. do dnia 30.06.2014r.
W przypadku zrealizowania dostaw w kwocie równej założonej w umowie maksymalnej wartości umowy przed upływem terminu na który została zawarta, umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu bez potrzeby odrębnego pisemnego oświadczenia o jej rozwiązaniu.
KRYTERIA:
1. Cena.
2. Dostawa leków do Schroniska po telefonicznym zamówieniu od minimalnej jednorazowej kwoty  

    300,00 zł brutto.
Składanie ofert możliwe drogą mailową do 30 stycznia 2014r. na adres: schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl

Realizacja zamówienia od 1 lutego 2014 roku.

  

Zamówienie dotyczy karmy mięsnej przeznaczonej bezpośrednio lub po uprzednim ugotowaniu do skarmienia dla zwierząt.

Kwota przewidziana to 20.000,00 zł na I półrocze 2014 roku, tj. do dnia 30.06.2014r.
W przypadku realizacji dostaw w kwocie równej założonej w umowie maksymalnej wartości umowy przed upływem terminu na który została zawarta, umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu bez potrzeby odrębnego pisemnego oświadczenia o jej rozwiązaniu.
KRYTERIA:
1. Cena.
2. Jakość.
3. Koszt dostawy karmy do Schroniska.
Składanie ofert jest możliwe drogą mailową do 30 stycznia 2014r. na adres: schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl


Realizacja zamówienia od 1 lutego 2014r.

 
Zamówienie dotyczy ceny karmy suchej dla kotów wolno żyjących celem dokarmiania ich w okresie zimowym o łącznej wartości 9.000,00zł brutto.

 

 KRYTERIA:

1.Cena jednostkowa za 1 kg
2.Jakość
3.Ilość opakowań
4.Koszt dostawy karmy do schroniska

Składanie ofert możliwe drogą mailową do dnia 18.11.2014r. na adres:

schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl

 

 Realizacja zamówienia  Listopad 2014 r

 

 
Zamówienie dotyczy dostawy leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych stosowanych dla zwierząt w roku 2015.

Kwota przewidziana to 15.000,00 zł na I półrocze 2015roku, tj. do dnia 30.06.2015r.
W przypadku zrealizowania dostaw w kwocie równej założonej w umowie maksymalnej wartości umowy przed upływem terminu na który została zawarta, umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu bez potrzeby odrębnego pisemnego oświadczenia o jej rozwiązaniu.


K R Y T E R I A:
1. Cena.
2. Dostawa leków do Schroniska po telefonicznym zamówieniu od minimalnej jednorazowej kwoty
    300,00 zł brutto.
Składanie ofert możliwe drogą mailową do 30 stycznia 2015r. na adres: schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl

Realizacja zamówienia od 2 lutego 2015 roku.


Zamówienie dotyczy dostaw karmy mięsnej przeznaczonej bezpośrednio lub po uprzednim ugotowaniu do skarmienia dla zwierząt w 2015r.

Kwota przewidziana to 20.000,00 zł na I półrocze 2015 roku, tj. do dnia 30.06.2015r.
W przypadku realizacji dostaw w kwocie równej założonej w umowie maksymalnej wartości umowy przed upływem terminu na który została zawarta, umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu bez potrzeby odrębnego pisemnego oświadczenia o jej rozwiązaniu.


K R Y T E R I A:
1. Cena.
2. Jakość.
3. Koszt dostawy karmy do Schroniska.
Składanie ofert jest możliwe drogą mailową do 30 stycznia 2015r. na adres: schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl

Realizacja zamówienia od 2 lutego 2015r.


Zamówienie dotyczy wykonania drogi technologicznej z płyt betonowych.

Obszar objęty zamówieniem:

- droga technologiczna o długości 120 metrów i szerokości 3 metrów

Prace powinny obejmować:
1.Korytowanie terenu
2.Utwardzenie terenu
3.Ułożenie płyt betonowych(wymiar płyty - długość 3 m x szerokość 1,5 m)

Prosimy o podanie ceny wykonania zamówienia łącznie z materiałem służącym do utwardzenia terenu,robocizną i przewozem płyt,które schronisko posiada na terenie Bielska-Białej.

Składanie ofert możliwe drogą mailową do dnia 10.04.2015r na adres:

schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl

 Zamówienie dotyczy:

1.Wykonania drogi technologicznej z płyt żelbetonowych(o wymiarach 3,0 x 1,5 x 0,15)wraz z podbudową oraz drenażem.
2.Wykonania bramy wjazdowej.

Droga technologiczna o wymiarach 3 m szerokości i około 142 m bieżące długości.
Płyty żelbetonowe są w posiadaniu Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,należy je (w ilości około 115 sztuk) przewieźć w miejsce inwestycji z terenu Miasta Bielska-Białej  w cenie wykonania zadania.
Drogę oraz bramę wjazdową należy wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
Planowany termin rozpoczęcia prac od 14 września 2015r.
Termin zakończenia prac do 16 października 2015r.
Termin składania ofert do dnia 10 września 2015r.
Projekt wykonawczy drogi technologicznej i bramy wjazdowej  jest do pobrania w Biurze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej przy ulicy Reksia  48 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-16.00 od dnia ogłoszenia zamówienia.

Wszelkie informacje dostępne pod numerem 338141818.

 

Zamówienie dotyczy karmy suchej dla kotów klasy PREMIUM celem dokarmiania kotów wolno żyjących w okresie zimowym.

 

KRYTERIA:

1.Cena jednostkowa za 1 kg.

2.Jakość.

3.Ilość opakowań.

4.Koszt dostawy do schroniska.

Wymagana ilość zamawianej karmy wynosi 1400-1500 kg .

Składanie ofert jest możliwe drogą mailową do dnia 25.10.2016r. na adres:

 

schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl

 

Realizacja zamówienia -listopad 2016r.

 

Zamówienie dotyczy karmy suchej dla kotów klasy PREMIUM celem dokarmiania kotów wolno żyjących w okresie zimowym.

 

KRYTERIA:

1.Cena jednostkowa za 1  kilogram.

2.Jakość.

3.Ilość opakowań.

4.Koszt dostawy do schroniska.

5.Wymagana ilość zamawianej karmy wynosi 2000kg.

Składanie ofert jest możliwe drogą mailową do dnia 31.10.2017r. na adres  schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl

Realizacja zamówienia - listopad 2017r.

 

 

Zamówienie dotyczy karmy suchej dla kotów klasy PREMIUM celem dokarmiania kotów wolno żyjących w okresie zimowym 2018 rok.

 

KRYTERIA:

1.Cena jednostkowa z 1 kilogram.

2.Jakość.

3.Ilość opakowań.

4.Koszt dostawy do schroniska.

5.Wymagana ilość zamawianej karmy wynosi 2000 kg.

 

Składanie ofert jest możliwe drogą mailową do dnia 05.11.2018r. na adres mailowy:

schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl

 

Realizacja zamówienia - listopad 2018

 


Autor zmiany: schronisko
Data zmiany: 2018-10-24 06:02:10
Data utworzenia: 2015-08-24 05:22:23

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
9 2018-10-24 06:02:10 Modyfikacja schronisko
8 2018-10-24 06:00:13 Modyfikacja schronisko
7 2017-10-05 06:10:09 Modyfikacja schronisko
6 2016-10-11 03:27:48 Modyfikacja schronisko
5 2016-03-21 11:54:40 Modyfikacja schronisko
4 2016-03-21 11:51:32 Modyfikacja schronisko
3 2016-03-21 11:49:41 Modyfikacja schronisko
2 2016-01-27 10:09:18 Modyfikacja Administrator
1 2015-08-24 05:22:23 Dodane schronisko