logo - BIP logo - Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Bielsku-Białej

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA


INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 PZP. :
„SPRAWOWANIE OPIEKI LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ I OBSŁUGI MEDYCZNEJ ZWIERZĄT W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W BIELSKU BIAŁEJ – DWIE CZĘŚCI POSTĘPOWANIA”


Autor zmiany: bg
Data zmiany: 2021-03-26 13:20:42

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2021-03-26 13:20:42 Dodane bg